Vitajte na web stránke obce Proč
uvodChceme Vás privítať na oficiálnej stránke obce Proč. Na nej budete môcť nájsť rôzne články zo života obce, jej okolia a iné zábavne, či náučné rubriky.
 
Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 23. marca 2024

Zoznam kandidátov

 
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov 2023

Výpočet

 
Obecný vodovod

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná

 
Harmonogram vývozu KO na rok 2024

Harmonogram 2024

 
Rozpočet obce Proč na rok 2024

Rozpočet na rok 2024
VZN o miestných daniach a poplatkoch
Dodatok k VZN

 
Zmena cestovného poriadku SAD

Zmena cestovného poriadku

 
Návrh rozpočtu obce proč na rok 2024

Návrh rozpočtu

 
Všeobecné závezné nariadenie obce Proč o miestných daniach a miestných poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh